post@cymdeithasaberaeron.org

ysgrifennydd / secretary   01545 570247 / 01974 202322

aelodaeth / membership   07930 207859

clwb cinio / dining club     01545 570161

Mae Cymdeithas Aberaeron yn gwmni preifat wedi ei gyfyngu drwy warant (rhif cofrestredig 7641820) ac yn elusen gofrestredig (1145491). Cyfeiriad cofrestredig y cwmni yw  Y Faenol, Lampeter Rd, Aberaeron, SA46 0ED.