Dymuna Cymdeithas Aberaeron Society gyflogi Swyddog Prosiect profiadol. Am fanylion pellach cliciwch ar y cysylltiadau isod:

Cymdeithas Aberaeron Society seeks to employ an experienced Project Officer. For further details click the links below:

Hysbyseb / Advert

Job Description

Application Form

Ffurflen Gais

Further Information

Peidiwch â gwneud cais am y swydd os nad ydych yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol a restrir yn y Swydd-ddisgrifiad.

Please do not apply for the post if you do not fulfil the essential criteria listed in the Job Description.