Nos Fawrth, 20 Medi, 2016, 7.30pm / Tuesday, 20 Sept., 2016, 7.30 pm

Jon Meirion Jones: Eglwys y Carcharorion, Henllan (The Prisoners’ Church, Henllan) Talk in Welsh with simultaneous translation

Nos Fawrth, 18 Hydref, 2016, 7.30pm / Tuesday, 18 Oct., 2016, 7.30pm

Philip Huckin, Cyril Jones and David Austin: Hud Afon Arth / The Magic of the River Arth  Cyflwyniad dwyieithog / A bilingual presentation

Nos Fawrth, 15 Tachwedd, 2016, 7.30pm / Tuesday, 15 Nov., 2016, 7.30pm

Professor Angela John: Behind the Scenes – Port Talbot and its History of Illustrious Actors

Nos Fawrth, 17 Ionawr, 2017, 7.30pm / Tuesday, 17 Jan., 2017, 7.30pm

Helen Palmer: The History of the Queen’s Hotel, Aberystwyth

 

Nos Fawrth, 21 Chwefror, 2017, 7.30pm / Tuesday, 21 Feb., 2017, 7.30pm

Eirionedd Baskerville: 150 Years in Patagonia

Nos Fawrth, 21 Mawrth, 2017, 7.30pm / Tuesday, 21 March, 2017, 7.30pm

Phill and Lindsey Davies: Ron ‘Ffotograffer’

 

Cynhelir y sgyrsiau yn Festri’r Tabernacl. / Talks will be held in Tabernacle Vestry

£1 Aelodau / Members

£2.50 Heb aelodaeth / Non-members

O dan 18 am ddim /Under 18s free