Ym mis Mai 1995 prynwyd Coedlan Allt y Graig gan Gyngor Tref Aberaeron gyda chymorth amryw grantiau.

Gall Aelodau’r cyhoedd yn awr fwynhau cerdded ar hyd llwybr trwy’r goedlan 15 erw.

woodland-trail

Mae’r ffordd yn cysylltu yn gyfleus iawn a’r byd yr hen reilfordd sy’n eich arwain i Ystad Llanerchaeron sydd yn awr ym meddiant y Ymddirieddolaeth Genedlaethol.