Mae gan Gymdeithas Aberaeron eitemau amrywiol i’w llogi. Mae’r rhain yn cynnwys::

  • Lamineiddiwr A3
  • Codenni lamineiddiwr A3 & A4
  • System corn siarad
  • System microffon di-wifr
  • Stondin microffon a chêbl

Am delerau ac amodau, lawrlwythwch ein cytundeb benthyca.

Cysylltwch â’r Swyddfa Prosiect contact@cymdeithasaberaeron.org am fanylion pellach.