12.30 pm, Dydd Iau, 22 Medi, 2016

12.30 pm, Thursday, 22 September, 2016

Cinio, Y Selar / Lunch, The Cellar

 

12.30 pm, Dydd Gwener, 4 Tachwedd, 2016

12.30 pm, Friday, 4 November, 2016

Cinio, Y Cwch Gwenyn / Lunch, The Hive

 

12.30 pm, Dydd Gwener, 9 Rhagfyr, 2016

12.30 pm, Friday, 9 December, 2016

Cinio Nadolig, Gwesty’r Plu /

Christmas lunch, The Feathers Hotel

 

12.30 pm, Dydd Mawrth, 24 Ionawr, 2017

12.30 pm, Tuesday, 24 January, 2017

Cinio, Gwesty’r Harbwrfeistr /

Lunch, Harbourmaster Hotel

 

12.30 pm, Dydd Iau, 23 Chwefror, 2017

12.30 pm, Thursday, 23 February, 2017

Cinio, Gwesty’r Plu / Lunch, The Feathers Hotel

 

7.30 pm, Nos Fercher, 29 Mawrth, 2017

7.30 pm, Wednesday, 29 March, 2017

Cinio nos, Y Cwch Gwenyn / Dinner, The Hive