Mae’r Gymdeithas yn falch o gyhoeddi bod y prosiect wedi cael ei ddyfarnu’n ail orau yn Ngwobrau Darganfod Treftadaeth AHI 2015, yn y categori Prosiectau Cymunedol, a noddwyd gan Ymddiriedolaeth y Camlesi a’r Afonydd. Cafodd y wobr ei chyflwyno gan Loyd Grossman CBE, Noddwr AHI (y Gymdeithas dros Ddehongli Treftadaeth) mewn seremoni a gynhaliwyd ar 21 Hydref yng Ngwesty’r Hilton, Newbury, Berkshire.

Gyda 49 o geisiadau rhwng pob categori, dywedodd Dr Bill Bevan, Is-gadeirydd AHI, “Mae’r broses o lunio rhestr fer wedi bod yn anodd. Mae ansawdd y prosiectau yn y gystadleuaeth yn arbennig o uchel ac yn adlewyrchu ansawdd y gwaith dehongli ar draws Prydain ac Iwerddon.” Roedd hyn yn gwneud y gydnabyddiaeth a gafodd ymdrechion Cymdeithas Aberaeron hyd yn oed yn fwy cyffrous.

Diolch yn fawr i holl Dîm y Prosiect, Rose Phillips a Virginia Lowe (y ddwy swyddog prosiect) a Sally Hesketh a Clare Thomas (cyd-reolwyr y prosiect) ac wrth gwrs i’r holl wirfoddolwyr. Heb eu cymorth hwy ni fyddai’r prosiect wedi ei gwblhau. I gael manylion am holl wobrau’r seremoni yn mynd i http://www.ahi.org.uk/www/news/view_detail/149/

Comments are closed.