Creodd disgyblion o Ysgol Gyfun Aberaeron furlun fel rhan o brosiect yr Adran Hanes ar y Rhyfel Byd Cyntaf gyda chymorth Sam Delph Janiurek, cyn-ddisgybl, sy’n astudio Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Newcastle.

IMG_9165IMG_9172IMG_9176

Comments are closed.