Mae Stori Aberaeron wedi dechrau’n dda – mae 40 – 50 o bobl ifainc o Ysgol Aberaeron, yr Uned Cyfeirio Disgyblion a’r Clwb Ieuenctid yn gwneud mosaig i’w roi ar loches glan yr afon. Mae’r Artist Cymunedol Pod Clare yn arwain y cynllun ac mae’n tyfu’n gyflym iawn!

Plan of harbour mosaic for riverside shelterOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA Working on the riverside mosaic

Rydym wrth ein bodd bod cynifer yn mwynhau’r broses ac yn edrych ymlaen at wneud y mosaig cymunedol ar gyfer y Ganolfan Groeso.

Dewch i’r cyfarfod ar ddydd Mercher 26 Chwefror yn Neuadd y Lleng Brydeinig, Aberaeron rhwng 4 a 5.30pm i ddysgu rhagor, neu cysylltwch â Rose a Virginia, swyddogion y prosiect ar aberaeronstory@gmail.com

 

Comments are closed.